top of page

(Mera Baid)

Mayraa-Baid-Guroo-Govindaa.jpg

{           }

(Actual Arrangements of the Mantra Track)

 

Mayraa baid guroo govindaa,

Mayraa baid guroo govindaa

Har har naam aukhadh mukh dayvai

Har har naam aukhadh mukh dayvai

Kaatai jam kee fandhaa

Kaatai jam kee fandhaa

 

Mayraa baid guroo govindaa,

Mayraa baid guroo govindaa,

 

Janamuh janamuh kay dookh nivaarai,

Sookaa man saadhaarai –

Darshan bhaytat hot nihaalaa –

Har kaa naam beechaarai.

 

Mayraa baid guroo govindaa,

Mayraa baid guroo govindaa,

 

Samarath purakh pooran bidhaatay,

Aapay karanaihaaraa.

Apunaa daas har aap ubaari-aa –

Naanak naam adhaaraa.

 

Mayraa baid guroo govindaa,

Mayraa baid guroo govindaa,

Har har naam aukhadh mukh dayvai

Har har naam aukhadh mukh dayvai

Kaatai jam kee fandhaa

Kaatai jam kee fandhaa

bottom of page