top of page

Eka Mai (Aykaa Maaee)

Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.

Ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.

Jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.

Oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.

Aadays tisai aadays.

Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.

bottom of page