top of page

Bahota karam likhiaa na jaa-ay.
Vadaa dataa til na tama-ay.
Kaytay manghay jodh apaar.
Kaytiaa ganat nahee veechaar.
Kaytay khap tuthay vaykar.
Kaytay lai lai mukar paa-eh.
Kaytay moorakh khaa-hee khaa-eh.
Kaytiaa dookh bhookh sad maar.
Ayhi bhe daat tayree daataar
Band khaalasee bhanai hoay
Hor aakh na sakai koay.
Jay ko khaa-ik akhaan pa-ay.
Oh jaanai jaytee-aa moh-ay khaa-ay.
Aapay jaanai aapay day-eh.
Aakhay se bhe kay-ee kay-ay.
Jis no bakh say siphat saalaah.
Naanak paatis-haahee paatis-haahu

Naanak paatis-haahee paatis-haahu

Bahotaa Karam Shabad Sheet.jpeg
bottom of page