top of page
Bahota Karam
(the 25th Pauri of Japji)

Bahota karam likhiaa na jaa-ay.


Vadaa dataa til na tamaay.


Kaytay manghay jodh apaar.


Kaytia ganat nahee veechaar.


Kaytay khap tuthe vikar.


Kaytay lai lai mookar paa-eh.


Kaytay moorakh khaahee khaa-eh.


Kaytiaa dookh bhookh sad maar.


Ay-eh bhee daat tayree daataar


Band khaalasee bhanai hoey.


Hor aakh na sakai koey.


Jay ko khaa-ik akhaan paae.


Oh jaanai jaytee-aa muh khaa-ay.


Aapay jaanai aapay day-eh.


Aakheh se bhe kay-ee kay-eh.


Jis no bakhsay siphat saalaah

.
Naanak paatisaahee paatisaahu

Please donate below:
0014244_paypal-smart-payment-buttons_edi
Unknown-1.png
Thank you for your support!
bottom of page