top of page

back

Ant Na Siftee
(the 24th pauri of Japji)

ant na siftee kahan na ant.

ant na karnai dayn na ant.

ant na vaykhan sunan na ant.

ant na jaapai ki-aa man mant

.

ant na jaapai keetaa aakaar.

ant na jaapai paaraavaar.

ant kaaran kaytay billaahi.

taa kay ant na paa-ay jaahi.

ayhu ant na jaanai ko-ay.

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.

vadaa saahib oochaa thaa-o.

oochay upar oochaa naa-o.

ayvad oochaa hovai ko-ay.

tis oochay ka-o jaanai so-ay.

jayvad aap jaanai aap aap.

naanak nadree karmee daat. 

back

bottom of page