Ant Na Siftee
(the 24th pauri of Japji)

ant na siftee kahan na ant.

ant na karnai dayn na ant.

ant na vaykhan sunan na ant.

ant na jaapai ki-aa man mant

.

ant na jaapai keetaa aakaar.

ant na jaapai paaraavaar.

ant kaaran kaytay billaahi.

taa kay ant na paa-ay jaahi.

ayhu ant na jaanai ko-ay.

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.

vadaa saahib oochaa thaa-o.

oochay upar oochaa naa-o.

ayvad oochaa hovai ko-ay.

tis oochay ka-o jaanai so-ay.

jayvad aap jaanai aap aap.

naanak nadree karmee daat.